Bordói lé elkészítése és felhasználása

Kérdés

Tisztelt szerkesztőség!


Azt szeretném kérdezni, hogy a bordói levet hogyan kell elkészíteni, ill. milyen koncentrátumban kell használni lemosó és szőlő permetezéshez?
Köszönöm.

Válasz

A bordói lé a gombabetegségek ellen (a lisztharmat kivételével) még ma is az egyik leghatásosabb szer. Jó tudni, hogy a csonthéjasoknál (cseresznye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack) csak télvégi lemosó permetezésnél használhatjuk, egyébként a lombozatot leperzseli.
Elkészítésével kapcsolatban álljon itt egy régebbi leírás (A növényvédelem gyakorlati kézikönyve - Szerkesztette: Dr.Ubrizsy Gábor - Mezőgazdasági Kiadó 1960).

"A rézgálicot a növényvédelemben főként bordóilé formájában használják. Ennek helyes készítési módja a következő:
A bordóilevet permetezésre rendszerint 1-2%-os (és nem nagyobb) töménységben (azaz 1-2 kg rézgálicot számítva 100 1 vízre) használjuk. 1 hl 1%-os bordódé készítéséhez 1 kg rézgálicot 50 1 vízben feloldunk. Legegyszerűbb, ha a kimért rézgálicot egy hordón vagy kádon keresztülfektetett rúdról, zsákvászonba kötve vagy kosárban, a víz színe alá merítjük. A rézgálic néhány óra alatt feloldódik. Ha nagyobb mennyi-ségű bordóilét kell rövid időn belül felhasználni, célszerű egyszerre több és töményebb gálicoldatot készíteni. Ebből a készítendő bordóilé mennyiségének és töménységének megfelelő rézgálicoldatot hígítunk fel vízzel, és így adjuk mésztejhez.
A rézgálic közömbösítéséhez a mész minőségétől függően 1-1,5 kg szalonnás meszet mérünk ki, egy kisebb edényben kevés vízzel szétdörzsöljük, majd vízzel hígítva szitán át 120-150 l-es faedénybe (cementkádba) öntjük. A faedényt előzetesen 50 és 100 l-nél megjelöljük. Az átszűrt mésztejet vízzel 50 literre egészítjük ki. A külön készített 50 1 rézgálicoldatot lassan, folytonos keverés közben a mésztejhez öntjük. A szalonnás meszet jó minőségű oltatlan mészből 2,5-3-szoros mennyiségű vízzel való oltással készítjük. Gondoskodni kell arról, hogy a szalonnás meszet 1 ujjnyi vízréteg takarja, mert különben a szalonnás mész megrepedezik, kiszárad, és használhatatlanná válik.
A 2%-os bordóilevet az 1%-ossal azonos módon készítjük el, csak a rézgálicból is, a szalonnás mészből is 2-2 kg-ot adagolunk.
A lé közömbösítését lakmusz- vagy fenolftalein-papírral kell ellenőrizni. A szabályszerűen elkészített bordóilé lúgos vegyhatású, vagyis a piros lakmuszpapírost meg kell kékítenie, a fehér fenolftaleinpapírt pedig meg kell pirosítania. Ha a már jól összekevert és kis ideig állott bordóilébe mártott kémlőpapiros színváltozást mutat, a közöm-bösítés megtörtént, ha viszont színe megmaradt, még annyi mésztejet kell adni a léhez, míg a szükséges színváltozás be nem következik. Túl sok mész rontja a bordóilé hatását, és közvetve károsodást is okozhat a növényeken. A semlegesítéshez, illetve lúgosításhoz csak annyi meszet használjunk, amennyire feltétlenül szükség van.
Fontos, hogy mind a rézgálic, mind a mész megfelelő minőségű legyen. A jól elkészített, gyengén lúgos bordóilé színe égszínkék.

Az egy napnál tovább állott bordóilé szemcséi összetömörülnek, és lebegőképességük csökken. A tömörülés megszüntetésére 50-100 g cukor vagy 100-200 g melasz hozzákeverését ajánlják. Helyesebb azonban, ha csak annyi bordóilevet készítünk, amennyi egy nap alatt elfogy.
A bordóilevet általában 0,5-1%-os töménységben kell használni. Kivétel az őszibarack rügyfakadás előtti permetezése, amelyhez 2%-os bordódé szükséges. A szőlő-peronoszpóra ellen - erős fertőzés és a fertőzésre kedvező időjárás esetén - 1,5-2°~ó-os bordóilé használata indokolt. Ha erre szükség van körzetenkint felhívják az érdekeltek figyelmét.
A lombos növényzetet a bordóilével ködszerűen kell permetezni, vigyázva arra, hogy a permetlé a levelek szélén ne gyűljék össze és ne csurogjon le. Ilyen módon a perzselés veszélye lényegesen csökkenthető.
A tiszta bordóilevet, de különösen, ha más szerekkel van kombinálva a gépbe töltés előtt alaposan keverjük össze, mert csak így érhető el, hogy töménysége permetezés közben lényegesen ne változzék."

Kiegészítésképpen annyit, hogy a kimért rézgálicot lehetőleg előző nap kezdjük vízbe tenni feloldáshoz. Erre a célra fémedényt (pl. vedret) ne használjunk, mert a rézgálicoldat kimarja).
Fontos az összeöntés módja: a rézgálicoldat kerüljön a mésztejbe: "Rezesbanda a meszesgödörbe!"

Perzselésveszély miatt sokan szőlőnél az első permetezéseket más szerekkel végzik, és csak július elejétől térnek rá az 1%-os bordóilére.
Gazdaboltokban ma már kapható előre kimért bordóilé alapanyag, melyet a kívánság szerinti hígításban készíthetünk el.
vissza a kérdésekhez